NOMI – metoda k identifikaci nadaných dětí v mateřské škole

Metoda NOMI vám, pedagogům, pomůže zábavnou formou s identifikací nadaných dětí v mateřské škole. Je to snadné – zadáte a vyhodnotíte 8 úkolů.

NOMI je metoda sloužící k identifikaci nadaných dětí, která byla vytvořena v roce 2012 v rámci grantového projektu Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje. Je určená primárně pedagogům mateřských škol. 

Cílí na zmapování projevů nadání v rámci osmi úkolů, které pedagog hravou formou dítěti zadává v individuálním rozhovoru. Oblasti, na něž se metoda zaměřuje, jsou: verbální schopnosti, schopnosti abstrakce a analýzy, řešení problémů, paměť, tvořivost, schopnost alternativního myšlení a originalita, ale i další schopnosti týkající se komunikace, organizace práce a samostatnosti. [1] Celý nástroj je uživatelsky přívětivý a po důkladném seznámení ho může použít každý pedagog pracující s předškolními dětmi. Je ale nutno zdůraznit, že slouží pouze k předběžné identifikaci nadaných dětí a nenahrazuje vyšetření intelektu psychologem v pedagogicko-psychologické poradně.

 

více ZDE