Ekocentrum Huslík

EKOCENTRUM HUSLÍK

V ekocentru na Huslíku uprostřed lužního lesa nedaleko Poděbrad chceme atraktivní formou vzdělávat děti v oblasti přírody. Poskytujeme dětem zážitky, které napomáhají tomu abychom jim předali vše, co chceme. Motivujeme děti k rozvoji kreativity a kritického myšlení. Vytváříme příležitosti vedoucí pozitivní změně a odpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

NAŠE POSLÁNÍ:

V bývalé hájovně na Huslíku v Polabí, kde se v nejbližším okolí nachází louky, lužní les, tůně, pole, sady starých odrůd ovocných stromů, přírodní zahrada a řeka Cidlina a Labe rozvíjíme vztah k přírodě i k místu, poznávání přírody a chování odpovědné k životnímu prostředí. Vzdělání a výchovu vnímáme jako důležitý celospolečenský hybatel, naším mottem je:

“ŽIJME s přírodou, UČME se přírodou, PEČUJME o přírodu.”

NAŠE NABÍDKA:

NABÍDKA PRO MŠ

NABÍDKA PRO 1. STUPEŃ ZŠ

www.ekocentrumhuslik.cz

vedoucí ekocentra – info@ekocentrumhuslik.cz

objednávky programů – skoly@ekocentrumhuslik.cz

Leták ke stažení – Ekocentrum Huslík (PDF)