Ekocentrum Prales

Ekocentrum Prales (neboli Pražské lesní středisko) funguje jako další základna střediska Ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy a nabízí pro školy a širokou veřejnost organizaci ekovýchovných programů, akcí i workshopů s environmentální tématikou, ale i prostor pro procházky a rekreaci.

Celý areál se nachází a okraji městské části Praha 19 – Kbely a dělí se na 2 části. Ve spodní části areálu se návštěvníci mohou projít interaktivní naučnou stezkou Cesta dřeva nebo městkou farmou s hospodářskými zvířaty. Protože Prales slouží i jako místo pro komunitní setkávání, je nachází se zde mimo jiné i komunitní zahrada a komunitní včelnice či krytý altán s ohništěm.

Dominantou horní části areálu je budova Dřevák, která slouží jako další zázemí pro vzdělávací programy, odborné přednášky i různorodé workshopy. V jejím těsném sousedství se nachází motýlí louka a broukoviště, které za pomoci dřevěných soch v nadživotní velikosti a dalších interaktivních prvků seznámí návštěvníky s pestrým a rozmanitým životem hmyzu.

Nabídka vzdělávacích programů ekocentra Prales je velmi pestrá a umožňuje žákům vyzkoušet si teoreticky nabyté vědomosti v praxi. Formou her a za pomoci interaktivních prvků a dalších doprovodných aktivit zjistí, jak fungují přírodní zákonitosti v rostlinné i živočišné říši. Vzdělávací programy pro mateřské i základní školy jsou rozdělené do několika okruhů: les, rok v přírodě, zahrada, farma, půda a svět hmyzu.  Dále ekocentrum Prales nabízí večerní zážitkové programy s tématikou noční přírody, jejichž součástí je večerní přespáváním pod širou oblohou či v zázemí budovy. A protože se snažíme rozšiřovat nejen znalosti, ale i kreativitu, ve stálé nabídce našich programů jsou i sezónní tvořivé dílničky i dílny změřené na práci se dřevem a přírodními materiály.

Kompletní nabídku programů ekocentra Prales naleznete na https://lhmp.cz/ekologicka-vychova/ekocentrum-prales/ekovychovne-programy/

Objednávání programů je možné na e-mailu sev@lesy-praha.cz či tel. 778 716 582

Ekocentrum naleznete na adrese Mladoboleslavská 953, Praha 19, 197 00

Leták ke stažení ZDE – Ekocentrum Prales

Přehled programů ke stažení  – Nabídka programů PRALES 2021-22