Včelověk – spolek SRDCEVČELE

Našim cílem je přiblížit život včel v jejich kulturním i duchovním přesahu, protože věříme, že poznání života včel je i poznáním života lidí a Země a že z pravého poznání pramení i úcta k životu – našemu i našeho okolí.

Společně si proto budeme vyprávět a zamýšlet se nad následujícími tématy: Kde se v životě lidí vzaly včely a proč včelaři v nejstarších dobách byli rovni velekněžím v chrámech? Jak hluboce je spjat život včel a lidí a proč včelařská profese nese v sobě nádech moudrosti i bázně?

 

Leták s více informacemi ke stažení – Včelověk Flyer A4 Martin Smerád v03

Spolek SRDCEVČELE
Mgr. Martin Semerád, Ph.D.
739 030 668