Virtuální kavárna pro češtináře 21.4.2022

Na posledním setkání Virtuální kavárny pro češtináře sdílely pedagožky následující metody a aktivity:

 • Rozhovor
  • pedagog použije libovolný rozhovor z časopisu, novin či jiného média
  • vymaže otázky, ponechá odpovědi
  • žáci mají za úkol vymyslet otázky podle pode ponechaných odpovědí 

 

 • Třífázový rozhovor
  • pedagog použije jakýkoliv text vhodný do své hodiny/předmětu
  • text rozdělí na tři části 
  • žáky rozdělí také do tří skupin
  • každá skupina dostane část textu a tu si přečte
  • práce mezi skupina pak probíhá tak, že druhá skupina se první doptává a třetí si jen zapisuje poznámky
  • dále se opakuje dokud nejsou skupiny prostřídány ve všech rolích 

 

 • Poslední slovo mám já/poslední slovo patří mě (lze pracovat i po dvojicích či v menších skupinách)
  • pedagog použije libovolný text vhodný do své hodiny/předmětu
  • text rozdělí na části, které očísluje (může to být věta, několik vět, odstavec…)
  • každá žák dostane celý text a ten si přečte
  • vybere si tu část, která ho nejvíce oslovila, nejvíce s ním rezonuje, nějakým způsobem je mu vlastní…
  • pak se učitel postupně ptá, kdo si vybral část číslo 1, 2….
  • vždy se přihlásí ten, kdo si určenou část vybral a ostatní tipují PROČ
  • ten kdo si část vybral pak zdůvodní svůj výběr a už to nikdo nekomentuje 

 

 • Autentické texty  – rozšiřují obzory žáků o aktuálních informacích
  • v textu vybrat tři klíčová slova a nechat žáky tipovat či “googlit” o čem by text mohl být
  • přidat případně vhodné podpůrné video
  • vybírat text, který by se dal použít ve více předmětech (např. téma Terryho Foxe se dá použít v dějepise, matematice, zeměpise, výchově ke zdraví …)
  • do textu lze také zařadit cíleně HOAXY a nechat žáky, aby je odhalili
  • jazyková práce s textem – určit typy souvětí a jejich poměry
  • metoda Rybí kost či strom – necht žáky k textu napsat takové otázky, na které by sami uměli odpovědět

 

 • Čtenářské role –  
  • Práce s textem dle rolí 
 • Oreo metodaOreo metoda
 • Audiotexty – dobré texty  – METEOR – https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-5002347 
  • vhodné pro suplování – poskytnete odkaz na nahrávku a k tomu napři 10 otázek, na které je třeba odpovědět.