MUZIKOTERAPIE – Aldaman.cz

Nabízíme Vám program určený cílovým skupinám, které patří mezi příjemce muzikoterapie. Od dětí, školní mládežehandicapované, příjemce sociálních služeb, pacienty v nemocnicích, dospělé, tělesně handicapované po seniory v pobytových zařízeních. Celkem 2h program se skládá z části relaxační aktivizační, vhodné pro stmelování kolektivu. Jedná se o terapeutickou činnost, proto upřednostňujeme dlouhodobější spolupráci.

Kontakt:

  • www.aldaman.cz
  • tel: 608 901 058
  • aldaman@volny.cz