Projektový den „Kurz přežití ve světě financí

Finanční gramotnost zábavnou formou – týmová kreativní hra pro žáky základních a středních škol. Děti zábavnou formou nahlédnou do světa dospělých, vyzkouší si hospodaření domácnosti, uvědomí si co všechno je potřeba do domácnosti pořídit a poznají starosti dospělých. Slouží také pedagogům jako podpora a inspirace pro výuku finanční gramotnosti.

Projektový den nabízíme v několika variantách:

Osobní rozpočet pro 1. stupeň ZŠ 

Rodinný rozpočet pro 2. stupeň ZŠ

Životní gramotnost pro střední školy

Smyslem projektu je být partnerem pedagogů a zábavnou formou pomoci položit základ finanční gramotnosti u žáků základních a středních škol.

Pomocí týmové kreativní hry dáváme dětem možnost vyzkoušet si tvorbu domácího rozpočtu dospělých.

Ukazujeme, jak je důležité dlouhodobě udržitelně hospodařit, proč a jak šetřit, spořit a investovat. Dáváme návod jak si zajistit finanční nezávislost.

Učíme zodpovědnosti za vlastní život, uvědomění si hodnoty potřeb a přání dětí i dospělých.

Dáváme možnost poznat nejen hodnotu peněz v běžném životě, ale také hodnotu vzdělání. Na praktických příkladech ukazujeme důležitost vzdělávání.

Učíme zodpovědnosti za vlastní budoucnost, varujeme před nezodpovědným zadlužováním, vysvětlujeme důležitost tvorby finančních rezerv.

Dáváme náměty od spoření do prasátka po investice, ukazujeme potřeby a možnosti dospělého života. Jsme rodinný projekt bez napojení na finanční instituce.

 

Reference desítek škol a tisíců dětí.

Kontakt na lektory.

https://www.kurzprezitivesvetefinanci.cz/