Tvořivá hra – ucelená metodická podpora pro polytechnickou výchovu

Tvořivá hra rozvíjí u dětí zručnost, samostatnost a zvídavost. Dítě může vymýšlet vlastní nápady a realizovat je. Může si při tvoření hrát, experimentovat a objevovat. Pedagog dává dětem do rukou opravdové nástroje a učí, jak je bezpečně používat. Věří dětem, že to zvládnou. Nedělá práci za děti hlavou, ani rukama.

Metodu jsme vyvinuli v Muzeu Říčany během čtyřletého projektu, testovali jsme ji s desítkami učitelek MŠ, v roce 2020 jsme vydali ucelenou metodiku. Chceme, aby tvoření v MŠ nebyla manufaktura, kde všechny děti vyrobí stejné výrobky podle předem daného návodu a hotové je odevzdají učitelce. Metodika je kladně hodnocena nejen pedagogy MŠ a rodiči, ale i odbornou veřejností, je také doporučována jako studijní materiál studentkám oboru učitelství pro MŠ.

Mateřským školám nabízíme cyklus volně navazujících praktických workshopů (Úvod do tvořivé hry, Pracujeme s nástroji v MŠ, Tvořivá hra v zahradě ad.) pro celý pedagogický kolektiv přímo v MŠ, individuální metodickou podporu vč. možnosti tandemové výuky s našimi zkušenými lektorkami, podpůrné pomůcky, vyzkoušené v praxi desítek MŠ, které vám pomohou krok po kroku s tvořivou hrou začít.

Za velmi důležité považujeme také pravidelné sdílení dobré praxe – můžete se proto připojit do FB skupiny Tvořivá hra a sdílet své zkušenosti s dalšími učitelkami, inspirovat se videi s aktivitami z různých mateřských škol nebo se zúčastnit naší každoroční Letní školy.

Veškerou nabídku je možno hradit ze šablon OP JAK.

Implementaci metody tvořivé hry do praxe mateřských škol finančně podporuje Státní fond životního prostředí, Středočeský kraj, Magistrát hl. města Prahy a město Říčany.

(zdroj: Muzeum Říčany)

 

Zážitková pedagogika a učení venku s Muzeem Říčany

Chcete učit venku, ať už ve škole, nebo ve školce? Inspirujte se hotovými lekcemi nebo z publikací, které těží z praxe učitelů a našich lektorů, vyzkoušejte některý z výukových programů pro žáky nebo workshopů pro pedagogy.

 

Badatelské lekce

Metoda badatelsky orientované výuky děti baví, rozvíjí schopnost samostatného uvažování, podporuje spolupráci a aktivní přístup k řešení úkolů. Stáhněte si některou z připravených vyzkoušených badatelských lekcí nebo si objednejte program s naší lektorkou, která vám metodu ukáže s vašimi žáky. Naše lektorky jsou proškolené mentorky, umí poskytnout individuální podporu nebo zrealizovat ve vaší škole workshop pro skupinu pedagogů. 

 

Jdeme ven v různých předmětech

Stáhněte si a vyzkoušejte hotové lekce do dějepisu, přírodopisu, pracovního vyučování, výtvarné a občanské výchovy. V Regionální učebnici Říčansko si zdarma můžete stáhnout celé lekce i související materiály (pracovní listy, prezentace, animace aj.) a upravovat je pro své potřeby.  Do školy si také můžete objednat workshopy pro pedagogy  Učíme v zahradě matematiku a češtinu nebo Jak využít školní zahradu ve výuce.

 

Učíme hravě o neživé přírodě

V prostředí unikátního Geoparku Říčany máme možnost nahlédnout do nitra kamenů, prozkoumat v paleontologickém nalezišti vývoj života na zemi, vstoupit do jeskyně a štoly. Využijete prostředí a vybavení, které ve školách není běžně k dispozici, získáte také tipy na aktivity vhodné do školy.  Více se dozvíte na workshopu Jak učit o neživé přírodě, který je pravidelně součástí letní školy pro pedagogy.

 

Veškerou nabídku vzdělávání je možné hradit ze šablon OP JAK.

Tuto vzdělávací nabídku finančně podporuje Státní fond životního prostředí, Středočeský kraj a město Říčany.