Příběh dřeva – malý badatel

Cílová skupina: 3.–4. ročník ZŠ, 5.–6. ročník ZŠ

Délka: 120 minut

Počet žáků: max. 25 – jedna skupina (je možné pracovat „zrcadlově“ se dvěma skupinami, každou skupinu vede jeden lektor)

Cena: 70 Kč/dítě

V první části programu si v expozici Příběh dřeva zábavnou a interaktivní formou představíme:

  • Dřevo v jeho různých podobách a užití. 
  • Představíme si základní druhy dřevin, s jejich plody, kůrou a listy.
  • Vysvětlíme si co je „tělo stromu“, letokruh, škůdce, pryskyřice a další.
  • Objasníme si podstatu významu dřeva a jeho využití v každodenním životě člověka.

Následně děti pracují v menších skupinách – týmech. V expozici si samy vyhledají odpovědi na zadané otázky a úkoly a zapracují je do pracovních listů.

V druhé části programu se ze školáků stanou malí přírodovědci a badatelé. Vybaveni polaroidovými fotoaparáty a pracovními listy se společně vydají prozkoumat a nafotit různé stromy a „dřevo-krásy“ našeho zámeckého parku. Výsledky svého „bádání“ si malí badatelé doplní do pracovních listů a vzájemně si je ve skupinách odprezentují. 

Program je vhodný jako doplněk učiva prvouky či přírodovědy.

Pro děti ze základních škol jsou připraveny dva cca 45 minutové vzdělávací bloky a mezi bloky je plánována asi 30 minutová pauza na svačinu.

Lektorský program je veden interaktivní, hravou formou a navazuje na novou, ojedinělou expozici Příběh dřeva. Tato expozice představuje dětem dřevo srozumitelnou a přívětivou formou, v jeho různých podobách a v návaznosti na zemědělství. V expozici najdeme dřevo ze 42 druhů stromů, které si malí návštěvníci mohou nejen prohlédnout, ale také osahat či potěžkat.

Program je obsahem a formou zcela přizpůsoben věku dětí. Při je tvorbě jsme kladli důraz na to, abychom se co nejvíce přiblížili obsahu Rámcových vzdělávacích programů pro MŠ a ZŠ: Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Environmentální výchova.

Objednávky

Mgr. Kamila Trnečková,    kamila.trneckova@nzm.cz ǀ  +420 773 742 230

Kacina Lektorsky program 2021 Maly badatel 04 PRESS