23.8.2022


  • JIŽ OBSAZENO – NEPŘIHLAŠUJTE SE, PROSÍM – 9- 16 hodin – Věra KleplováDesatero pro rozvoj dětí v MŠ (akreditovaný seminář) – max. 12 osobGYMNÁZIUM 

V semináři “Desatero” posluchači získají náhled, jak pohybové odchylky mohou ovlivnit ” celého člověka”. Procvičí si prakticky cviky, které je možné provádět v MŠ a použít i v pedagogických poradnách.  Zlepší se jimi nejen pohyb, ale i další složky vývoje (řeč, grafomotorika, koordinace.)

  • 9-16 – Společnost Cyril MooneyÚvod do hodnotového vzdělávání (akreditovaný seminář) – ZÁMEK (zasedací místnost MAS)

Představíme metodou a její praktické využití skrze interaktivní sebepoznávací prvky. Učitelé si vyzkouší konkrétní nástroje metody, které uplatní při práci s dětmi i dospělými. Základní metodologii mohou s dětmi použít nejen v hodinách hodnotového vzdělávání, ale v kterémkoli předmětu.

  • 9-12 hodin – Jitka KendíkováMotivace sborovny z pohledu vedení školy ZÁMEK (PTP)

Motivace učitelů k osobnímu rozvoji; vytváření kvalitního pracovního prostředí a zázemí pro pedagogy z pohledu vedení školy (bonusy,  teambuilding atd.); konkrétní příklady z praxe a možnosti jejich řešení (řešení obtížných životních situací pedagogů, rozmístění učitelů do sboroven a kabinetů atd.).

  • 9-12 hodin – Dita ŠimáčkováKomplexní logopedická prevence v praxi MŠGYMNÁZIUM

Jak efektivně zapojit logopedickou prevenci do programu MŠ, praktické rady a tipy, propojení s denními aktivitami běžného dne v MŠ. Tipy, jak přistupovat k dětem s narušenou komunikační schopností v MŠ. 

  • 13-16 hodin – Václav MertinMotivace žáků (akreditovaný seminář) – ZÁMEK (PTP)

Pojďme se společně podívat na předpoklady a podmínky motivace dětí, jejich rodičů a tím i nás samotných. Popovídáme si také o odměnách a trestech, známkování, testování i formativním hodnocení. Abychom se všichni, děti i my, cítili ve škole dobře.