Domácí trénink – předškoláci – 2. díl

Rozvoj komunikačních a předškolních dovedností – 2. díl 

Rozvoj zrakové paměti

Pomůcky: pexeso – kartičky s obrázky – potřebujeme vždy dva stejné obrázky, tužka a papír

Postup: jednu sadu kartiček máme u sebe, druhou sadu položíme v bytě/domě co nejdál, aby dítě při hře muselo projít co nejdelší trasu a potkat co nejvíce lákadel. V domě s patrem kartičky umístíme pokud možno do patra. Dítěti vždy POUZE ukážeme kartičky, které chceme, aby přineslo (začínáme se dvěma, potom počet zvyšujeme). Dítěti slova neříkáme, pouze ukazujeme, pracujeme bez sluchové opory. Dospělý si napíše na papír, které obrázky použil a odškrtává si, které zadal k donesení. Můžeme hrát s jedním dítětem nebo i se dvěma, které se STŘÍDAJÍ, pokud je pošleme najednou, buď se vzájemně pletou nebo si radí. Děti, které se učí číst mohou místo obrázků dostat jen slova, která musí přečíst (to už je ale hodně těžká varianta cvičení). Zkoušíme různé varianty a orientujeme se dle schopností dítěte.

Postup viz. několik fotek zde a video ZDE.