Algoritmizace a robotické hračky

Algoritmizace s využitím robotických hraček pro děti do 8 let

Publikace představuje ucelený soubor metodicky zpracovaných námětů a postupů, které vedou k rozvoji informatického myšlení. Výuka nevyžaduje žádné předchozí znalosti programování. 

Publikace ke stažení ZDE 

Materiály se zaměřují na rozvoj prostorového vnímání, které umožňuje chápat vztahy mezi jednotlivými předměty nebo předměty a námi, je důležité pro rozvoj matematických schopností. S tím souvisí i zrakové vnímání. Dále je kladen důraz na rozvoj vnímání času, kde tato dovednost umožňuje chápání souvislostí různých dějů a procesů.

Uvedené dovednosti a schopnosti pak tvoří nedílnou součást informatického myšlení dětí. Jako základní pomůcka pro rozvoj dovedností a informatického myšlení byla zvolena robotická hračka.

Náměty na práci s touto hračkou tvoří základ publikace a jsou řazeny podle obtížnosti, dají se však využít jednotlivě podle toho, jak dítě zvládne aktivity. Součástí publikace jsou i další materiály, které podporují rozvoj zrakového vnímání, prostorového vnímání, vnímání času a rozvoj řečových dovedností.

PRACOVNÍ LISTY