Manipulativní činnosti 2

Množinové představy – Párování 

Dítě přiřazuje jeden objekt k druhému, tvoří dvojice — páruje.

Množinové představy (VIDEO) 2