Manipulativní činnosti 3

Množinové představy – Uspořádání 

Při procesu uspořádání dítě vnímá dva a více objektů. Nastupuje tak vztahové vnímání (podpora kauzálního myšlení).

Množinové představy (VIDEO) 3