Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky

Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky

Lektor: Mgr. Tomáš Zadražil

Určeno pro: ZŠ/SŠ

V dnešní době existuje celá řada edukačních aktivit a strategií, které mohou v konjunkci s vhodně zvolenou aplikací přetvořit smartphone ve vysoce efektivní učební pomůcku. V rámci webináře se zaměříme obzvláště na aplikace zprostředkovávající elektronické hlasování jakožto nástroj okamžité zpětné vazby pro žáky i učitele. Paralelně s tímto si ukážeme celou řadu dalších aktivit, které zvolené aplikace umožňují a které primárně vedou k aktivizaci žáků a k celkovému navýšení interakce ve třídě.

Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky