Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole

Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole

Lektorka: doc.RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Určeno pro: ZŠ

Míra v geometrii (obvod, obsah, povrch a objem) patří mezi důležitá témata školské matematiky s významným přesahem do běžného života. Na příkladu konkrétních úloh z testování si během webináře ukážeme, v čem mají čeští žáci v této oblasti potíže. Jejich významným zdrojem je přílišný důraz na vzorce jako cíl výuky míry v geometrii, což vede u žáků ke spoléhání na vzorce i tam, kde by mohli úlohu řešit jednoduchou úvahou. Ukážeme učební trajektorii, která pomůže obtížím žáků předcházet.

Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole