Základní principy genetického konstruktivismu tj. Hejného metody

Základní principy genetického konstruktivismu tj. Hejného metody

Lektor: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.

Určeno pro: ZŠ/SŠ

Cílem webináře bude vysvětlit, proč je Hejného metoda vybudována právě tak, jak je vybudována, tedy proč jsou v ní prostředí jako Krokování nebo Děda Lesoň místo standardní matematické symboliky, proč je výklad učitele omezen na minimum a aktivita je přenechána žákům, proč je podporována diskuze žáků, i když se v ní vyskytují chyby a proč tyto chyby učitel nemá opravit ale má čekat až si na chybu přijdou žáci sami.

Základní principy genetického konstruktivismu tj. Hejného metody