Děti a žáci s odlišným mateřským jazykem

Prezentace ze semináře s názvem “Děti a žáci s odlišným mateřským jazykem” ze dne 13.4.2021 

PREZENTACE OMJ (PDF)