Emily Koťátková

obrázek klávesnice počítače

Článek – Využití digitálních technologií ve výuce matematiky

Stejně jak se digitální technologie prolínají našimi životy, tak prostupují v posledních dekádách výukou a vzděláváním napříč obory. Míra jejich zastoupení a užitečnosti při osvojování dovedností vázajících se k jednotlivým předmětům bývá ovlivněna různými faktory. Od...

Zajímavé odkazy ze setkání “matikářů” ze dne 14.3.2021

https://scratch.mit.edu/projects/471857136/fullscreen/ – geometrie on line v programu Scratch  tip na knihu –Matematická cvičení s diferencovaným zadáním pro 6.–9. r. ZŠ – Cvičení jsou rozdělena podle jednotlivých ročníků a tematických celků do písemných prací. Každá z nich...

Zajímavé odkazy ze setkání “matikářů” ze dne 17.2.2021

https://whiteboard.fi/ https://www.triumphcloud.com/ https://epic-pen.com/ https://orgpad.com/ – tvorba myšlenkových map https://vocaroo.com/ -hlasové zprávy pro žáky, lze sdílet do učebny… https://www.tybrdo.cz/informatika/prestante-psat-komentare-radeji-je-zakum-namluvte-je-rychlejsi – nahrávání zpráv pro žáky http://www.realisticky.cz/ucebnice.php?id=3 – zásobník aktivit a příkladů pro hodiny matematiky  liveworksheets – https://www.liveworksheets.com/

Zajímavé odkazy ze setkání “matikářů” ze dne 13.1.2021

Formativní hodnocení – Pavlína Loňková Jak evidovat docházku v google meet – video – Docházka v GM doplněk Chromu – Docházka v GM Jak hodnocením podporovat učení – Alex Katakalidis – video Alex Kataklaidis nástroj KRUŽÍTKO Bílá...

Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost

Metodický průvodce k projektu Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) a Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy, Litomyšl. Projekt je zaměřen na rozvoj operačního myšlení dětí předškolního věku a žáků 1. stupně...

Distanční výuka – zdroje

Ověřené zdroje vyzkoušené během distanční výuky v březnu a dubnu 2020. Co jsem vyzkoušela – Jitka Rambousková – odkaz ZDE  web plný inspirace, nápadů a návodů – jak pro výuku on-line tak pro běžné...

O rodičích a dětech

Metodika pro práci se školní třídou na téma násilí v rodině z pera Semiramis z.ú.  Volně ke stažení METODIKA SIRIUS (os-semiramis.cz) 

Logopedická prevence v MŠ

Přinášíme inspirace na logochvilky od účastnic a přednášející sdílené logopedky Bc. Dity Šimáčkové, které jsme získaly během Sdílny 29.1.2024 v Přezleticích. Zrcátka, velmi doporučovaná pomůcka pro procvičování motoriky mluvidel.  Logocvičky – e-magazín, díky kterému...

EVVO – přehled publikací, materiálů, odkazů a pomůcek

EVVO – přehled publikací, materiálů, odkazů a pomůcek Na stránkách Ministerstva životního prostředí naleznete (kromě mnoha jiných odkazů týkajících se EVVO) Přehled dostupných učebních pomůcek, programů, informačních materiálů a užitečných odkazů pro využití ve výchově a vzdělávání o změně...