Emily Koťátková

Virtuální kavárna pro češtináře 21.4.2022

Virtuální kavárna pro češtináře 21.4.2022

Na posledním setkání Virtuální kavárny pro češtináře sdílely pedagožky následující metody a aktivity: Rozhovor pedagog použije libovolný rozhovor z časopisu, novin či jiného média vymaže otázky, ponechá odpovědi žáci mají za úkol vymyslet otázky...

Základy informatiky pro 2. stupeň ZŠ

Materiál je určen primárně učiteli, obsahuje totiž kromě zadání také metodické poznámky, doporučení a řešení. Jednotlivé aktivity byly vytvářeny především pro žákyně a žáky 6. ročníku základní školy a navazují na učební materiál pro 1....

Základy informatiky pro 1. stupeň ZŠ

Materiál je určen primárně učiteli, obsahuje totiž kromě zadání také metodické poznámky, doporučení a řešení. Jednotlivé aktivity byly vytvářeny především pro žákyně a žáky 5. ročníku základní školy. Výuka nevyžaduje žádné předchozí znalosti programování a ani...

Vyhlášeny 2 dotační výzvy na podporu prevence digitální propasti a na nákup digitálních učebních pomůcek pro soukromé a církevní školy z Národního plánu obnovy na r. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci implementace Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace zveřejnilo výzvu pro soukromé a církevní školy k předkládání žádostí pro kalendářní rok 2022 o poskytnutí dotací z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti a na nákup...

logopedie

Vyhlášeny výzvy MŠMT na podporu adaptačních skupin a jazykových kurzů pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy („MŠMT“) vyhlásilo dvě výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Výzva na jazykové kurzy bude zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve...

Učíme se o zvířatech – vačnatci

Vačnatci jsou skupinou savců, kterou charakterizuje extrémně krátká doba březosti, po níž se rodí velmi málo vyvinutá a naprosto nesamostatná mláďata. Po porodu se přesto musí maličkaté mládě svými silami vyškrábat do matčina vaku,...